Kurse për gjuhë të huaja

Courses

Kurse gjuhë të huaj për fëmijë/adoleshentë
30.000leke
  • Anglisht / Gjermanisht / Frëngjisht / Spanjisht / Italisht etj
  • Kohëzgjatja: 4.5 muaj/nivel
  • 2 seanca jave/80 min
  • Çmimi i paketës: 30.000 Lekë (të përfshirë librat)
  • Mësues të gjuhës amtare
Kurse gjuhë e huaj për të rritur
35.000leke
  • Anglisht / Gjermanisht / Frëngjisht / Spanjisht / Italisht etj
  • Kohëzgjatja: 4 muaj/nivel
  • 3 seanca jave/80 min
  • Çmimi i paketës: 35.000 Lekë (të përfshirë librat)
  • Mësues të gjuhës amtare
Kurse Individuale të përshtatura sipas kërkesës suaj
2500leke / 60 min