Përgatitje për provimet e standardizuara

Kurse

Kurse pergatitore per Toefl, Ielts, SAT, GMAT, GRE, APTIS

27 seanca / 80 min
Çmimi i paketës: 25.000 lekë
Mësues të gjuhës amtare