Trajnim për Udhërrëfyes Turistik

Kurse

Trajnim për guidë turistike kombëtare dhe lokale.

Programi Kombëtar
600 orë/kredite (teori dhe praktikë)
Kohëzgjatja: 4 muaj
Çmimi: 70.000 Lekë

Programi lokal
320 orë/kredite (teori dhe praktikë)
Kohëzgjatja: 4 muaj
Çmimi: 35.000 Lekë

Licencuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit