Trajnime profesionale për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Kurse

 • Koordinatori i sigurisë në fazën e projektimit
 • Punonjës zyre, Siguria në zyrë
 • Oficeri i sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës
 • Përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë
 • Koordinatori i sigurisë në zbatim
 • Hetimi i aksidenteve në vendin e punës
 • Pajisjet mbrojtëse individuale
 • Ndihma e parë në vendin e punës
 • Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri
 • Rreziku elektrik për çdo kategori
 • Punoni në hapësirë të mbyllur dhe të kufizuar
 • Operatorët manual të ashensorit
 • Manovra të llojeve të ndryshme të kamionëve
 • Operatorët e vinçave të kullës
 • Punonjësit që punojnë me vegla dore manuale dhe me fuqi
 • Punonjësit që punojnë pranë makinerive industriale
 • Salduesit
 • Specialist i mirëmbajtjes industriale
 • Rreziqet e zhurmës
 • Rreziqet e dridhjeve
 • Menaxhimi i rrezikut të agjentëve kimikë
 • Rreziku i menaxhimit të gazit
 • Menaxhimi i rrezikut të shpërthimeve
 • Klasifikimi i preparateve dhe mineraleve që përbëjnë rrezik në vendin e punës